KLIMATYZATORY

Sprzedaż
Montaż
Serwis

R-32
ekologia w Twoich rękachR-32 to bardzo efektywny energetycznie czynnik chłodniczy o trzykrotnie niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego GWP (Global Warming Potential) niż tradycyjny gaz R410a. W przeciwieństwie do R-32 inne czynniki chłodnicze zawierające chlor (takie jak R-22) oddziałują szkodliwie na stratosferyczną warstwę ozonową, doprowadzając do jej zniszczenia.

Czynnik R-32 przynosi wiele korzyści dla środowiska, ale także dla użytkowników. Zapewnia 10% większą efektywność urządzenia. Należy do czynników chłodniczych o niższej zapalności (klasa 2L). Wytwarzane w urządzeniu iskry oraz wyładowania, nie mają wystarczającej energii do zapłonu R-32. Dzięki małej prędkości spalania płomień nie rozprzestrzenia się.

Stosując czynnik R-32 przyczyniasz się do zapobiegania globalnemu ociepleniu.

Dyrektywa ErP wprowadza obowiązek stosowania nowych etykiet produktowych, które pozwolą dokonać świadomego wyboru urządzeń klimatyzacyjnych oraz otrzymać wiarygodne informacje dotyczące zakupionego urządzenia.

Czynnik chłodniczy R-32 jest doskonałą odpowiedzią na nowe przepisy F-gaz!